گروه تشريفات الماس احمديان افتخار دارد که با مجتمع پذیرایی اشراف به عنوان عضوي از مديريت  اين مجموعه همکاری نماید

عکس های برگزیده

 

یک ساعت عشق صد جهان بیش ارزد             صد جان به فدای عاشقی باد ای جان

(مولانا)

هوا خواه توام جانا و می دانم که می دانی             که هم نادیده می دانی و هم ننوشته می خوانی

(حافظ)

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم               شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم

(سعدی)

تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانی        به افسون کدامین شعر در دام من افتادی

(شهریار)

محبت آتشی در جانم افروخت         که تا دامان محشر بایدم سوخت

(باباطاهر)

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش               بر در دل روز و شب منتظر یار باش

(عطارنیشابوری)

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش               بر در دل روز و شب منتظر یار باش

(عطارنیشابوری)

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن       دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

(پروین اعتصامی)

نرگس ز چه بر سینه زد آن یار فسون کار؟       ترسم رسد از دیده ی بدخواه گزندش

(سیمین بهبهانی)

آنچه به تو می دهم عشق من نیست؛               بلکه تو خود، عشق منی

(احمدشاملو)

عشق، تنها عشق ترا به گرمی یک سیب می‌کند مأنوس  

(سهراب سپهری)

و عشق، تنها عشق  مرا به وسعت اندوه زندگی‌ها برد، مرا رساند به امکان یک پرنده شدن 

(سهراب سپهری)