مطالب

جشن نامزدی :

جشنی است که قبل از مراسم عقد در منزل پدرعروس خانم برگزار می‌شود. در حقیقت این مراسم پس از به نتیجه رسیدن عروس و داماد دردوران آشنایی برگزار می‌شود. مفهوم جشن نامزدی توافق اولیه عروس و داماد و خانواده‌های هر دو طرف است. بنابراین زمان بین جشن نامزدی تا عقدکنان به عنوان دوران نامزدی شناخته می‌شود. در جشن نامزدی قول و قراراولیه سایر جشن‌ها و مراسم نیز بین دو خانواده گذاشته می‌شود. برگزاری جشن نامزدی از نخستین و بهترین مراسم هایی است که زوج های جوان پس از به هم رسیدن تجربه می کنند. این مراسم که ریشه ای دیرینه در آداب و سنن ما دارد، با کیفیت های مختلف در سرتاسر جهان برگزار می شود…

مراسم و مکان جشن نامزدی

مراسم نامزدی به عهده کیست؟

آن چیزی که در بین اقوام مختلف ایرانی رسمیت شناخته شده است، برگزارکننده مراسم نامزدی توسط خانواده عروس است. در خانواده های ایرانی اکثراً خانواده عروس هزینه برپایی مراسم نامزدی را به دوش می کشد. در شهرهای بزرگی همچون تهران خانواده عروس موظف به برگزاری جشن نامزدی هستند و خانواده داماد تنها وظیفه تهیه گل و کیک مراسم را بر عهده دارند، اما در برخی از شهرهای دیگر که مراسم در خانه برگزار می شود، خانواده عروس تنها موظف به تهیه مکانی بدین منظور است و میوه و شام مراسم را خانواده داماد متحمل می شود…

شباهت ها و تفاوت های در مراسم نامزدی

تقریبا در تمام نقاط ایران، مراسم خواستگاری و نامزدی شبها برگزار می شود، درشب نامزدی ازطرف خانواده پسر مقداری شیرینی، یک دست لباس ویک جفت کفش ودربرخی خانواده ها، مقداری لوازم خوراکی (مانند شیرینی، کله قند، میوه، عسل و …) برای خانواده دختر می‌برند.

روی لباس عروس چند شاخه نبات می گذارند به امید اینکه زندگی شیرینی را شروع کنند؛ خانواده پسر حلقه نامزدی می‌گیرند و در شب نامزدی آن را به دست دختر می‌کنند. پس از برگزاری مراسم نامزدی پسر حق دارد گاهی اوقات به خانه دختر برود و در برخی امورات به خانواده دختر کمک کند.البته در برخی خانواده‌ها، مراسم عقد با مراسم نامزدی، همزمان و پس از جاری شدن خطبه عقد اجرا می شود…