معرفی

مطالب

نورپردازی سالن عروسی

اکثر عروس و دامادها خواهان داشتن یک مکان عروسی زیبا و جذاب هستند و اقدامات مختلفی را در جهت زیباسازی و دیزاین محل عروسی انجام می دهند، غافل از اینکه هیچ کدام از این موارد به اندازه نورپردازی اهمیت ندارد. نورپردازی سالن عروسی عامل اصلی زیبایی فضای عروسی است. با اعمال نورپردازی حرفه ای سالن عروسی می توان یک جشن عروسی رویایی و بی نظیر را برگزار کرد. نحوه انجام نورپردازی بر حال و هوای فضای جشن عروسی تاثیر خواهد گذاشت. نورپردازی می تواند جشن عروسی را شاد و رمانتیک جلوه دهد و یا بالعکس فضای عروسی را کسل کننده و بی روح کند…