معرفی

تالاراشراف

تالاراشراف

باغ تالارتاک

مطالب

تالارپذیرایی و مقدمات انتخاب آن 

دراکثر جوامع پذیرایی ازمهمانان قبل ازاینکه زن و شوهر زندگی خود را آغاز نمایند یک سنت است وممکن است چندساعت یا چند روز به طول انجامد. درگذشته جشن‌های عروسی درخانه برگزار می‌شد واین مراسم ازبعدازظهربا پذیرایی و شام به پایان می‌رسید. انتخاب نوع پذیرایی معمولاً به وضعیت خانواده‌ها بستگی دارد. به مرور و در آغاز قرن بیستم برگزاری این مراسم در تالارهای پذیرایی رایج شد…

نکاتی در انتخاب تالار 

وسعت سالن مراسم نیز یک امر قابل توجه است که ارتباط مستقیمی با تعداد مهمان ها دارد. اگر تعداد مهمان های شما کم است، سالن بزرگ انتخاب خوبی برای شما نخواهدبود. چراکه مهمان ها پراکنده می شوند و این موضوع مراسم شما راخلوت وسرد جلوه می دهد.در مقابل اگرتعداد مهمان ها زیاد است، سالن کوچک بسیار مشکل سازخواهد بود. پس باید ابتدا لیست نهایی مهمانان مراسم خود را تهیه کنید…

نکاتی دیگر در انتخاب تالار 

۱-اگر تاریخ خاصی برایتان اولویت دارد، دست بجنبانید.
۲-لیست مهمانان تان را نهایی کنید، سپس به فکر اجاره ی سالن باشید.
۳-امکانات محل را به خوبی بررسی کنید…